Naar inhoud

Warmtepomp

principe warmtepomp

De aarde is een onuitputtelijke bron van warmte. Waarom zouden we die dan onbenut laten? Een warmtepomp zet de omgevingswarmte om in warmte die je kan gebruiken voor de verwarming van je woning of je sanitair water.

Hoe werkt een warmtepomp?

Voor een uitgebreide uiteenzetting kan u wellicht terecht bij de verschillende installateurs van warmtepompen, maar dit is in het kort het werkingsprincipe:

Een eerste warmtewisselaar neemt de warmte uit de omgeving (bodem, lucht of water) op en geeft ze af aan een transportvloeistof die hierdoor gaat verdampen. Deze damp wordt in een compressor samengedrukt waardoor de temperatuur ervan stijgt. In de tweede warmtewisselaar wordt de hoge temperatuur overgebracht naar het circuit van de verwarming van de woning.

Om de compressor aan te drijven heb je uiteraard elektriciteit nodig, dus alleen als je ook zonnepanelen hebt, kan je helemaal in je eigen warmte voorzien. Maar niettemin is een warmtepomp een goed alternatief voor verwarmingssystemen die volledig op fossiele brnadstoffen draaien. Uiteindelijk heb je slechts 1 hoeveelheid elektriciteit en 3 hoeveelheden warmte uit de omgeving nodig om 4 hoeveelheden warmte te produceren.

Op 29 januari 2013 vond er in het gemeentehuis, in het kader van de Energie-infotoer van IOK, een infoavond plaats over warmtepompen. Hieronder kan je de presentatie van die avond terugvinden.