Naar inhoud

Interessante links milieu

Hieronder vind je een aantal links naar andere websites waar je meer informatie kan vinden over allerhande milieugerelateerde onderwerpen.

 • www.bblv.be 
  Op hun website behandelt de Bond Beter Leefmilieu verschillende thema's zoals hinder, verkeer, afval, milieu en gezondheid,... Je vindt er recente berichten over de verschillende thema's en een overzicht van de verschillende campagnes die zij organiseren (o.a. Met belgerinkel naar de winkel, Nacht van de duisternis)
 • www.fluvius.be 
  Op de website van Fluvius vind je meer informatie over onder meer zonnepalen en duurzame mobiliteit, kan je hinder melden en ontdek je welke premies door Fluvius worden uitgegeven.
 • www.emis.vito.be
  Op deze website van het Energie- en milieuinformatiesysteem voor het Vlaamse Gewest kan je info vinden over verschillende milieuthema's: licht, lucht, afval, bodem, geur.
 • www.energiesparen.beHier vind je meer uitleg over onder andere de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen en krijg je een aantal handige tips om dankzij kleine ingrepen te besparen op je energiefactuur.
 • www.fairtradegemeenten.be
  Hier kan je terecht om mee te volgen wat er allemaal leeft onder de fairtradegemeenten en wat het precies inhoudt.
 • www.iok.be
  IOK is de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen.
  De gemeente kan ondermeer beroep doen op de juristen van hun milieudienst.
  Maar de meesten kennen IOK waarschijnlijk van de afvalinzamelingen en het containerpark. Op hun website vind je ook meer informatie over de verkoop van compost.
 • www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/milieuhinder-en-klachten
  Op deze website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie vind je info over verschillende vormen van hinder, de regelgeving en het beleid op de verschillende niveaus.
 • www.ovam.be
  Op de website van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) kan je terecht voor meer informatie over afvalbeleid, afvalinzameling, afvalpreventie, bodemsanering, …
 • www.premiezoeker.be
  Een bijna volledig overzicht van de premies waar je als inwoner van Beerse, de provincie Antwerpen, Vlaanderen, België aanspraak op kan maken, is slechts een muisklik van je verwijderd.
 • www.stookslim.be
  Op deze website vind je tips om milieuvriendelijk en gezond te stoken in je kachel of haard, hoe het zit met stoken in open lucht en wat er je boven het hoofd hangt als je betrapt wordt.
 • www.velt.be
  Op de website van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren vind je heel wat tips om je sier- en moestuin pesticidenvrij te onderhouden.
 • www.vlaco.be
  Vlaco is de Vlaamse Compostorganisatie. Op hun website vind je dus uiteraard meer informatie over composteren in Vlaanderen. Bovendien vind je er heel wat bruikbare tips om de biologische kringloop in je eigen tuin te brengen.
 • www.vmm.be
  De website van de Vlaamse milieumaatschappij. Op deze pagina vind je bijvoorbeeld heel wat uitleg over fijn stof. Ook de Medisch Milieukundigen (MMK) geven uitleg over fijn stof.
 • www.waterloketvlaanderen.be
  Dat je beter zuinig omspringt met energie is zo stilaan welk bekend. Ook water is echter een schaars goed waarmee we voorzichtig moeten omspringen. Op deze website vind je een hoop informatie over duurzaam watergebruik.
 • www.zonderisgezonder.be
  Heb je last van ongedierte of ongewenste planten? Kijk vóór je naar pesticiden grijpt eens even op deze website. Vaak is er een milieuvriendelijk alternatief!