Naar inhoud

Ruilverkaveling

Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied.
Hiermee wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen.

Meer informatie hierover vind je op www.vlm.be.