Naar inhoud

Stedenbouwkundige attesten

Om de juiste bestemming van een stuk grond te kennen of informatie te krijgen over de mogelijkheid om op het perceel te bouwen, vraag je best een stedenbouwkundig attest aan.
Een gunstig stedenbouwkundig attest geeft je twee jaar lang de garantie dat je een stedenbouwkundige vergunning kan bekomen voor een constructie die voldoet aan de voorwaarden van het attest.