Naar inhoud

Afbakening buitengebied regio Neteland en regio Noorderkempen

Het beleid voor het buitengebied concentreert het wonen en werken in de kernen.
Het vrijwaart de open ruimte en biedt landbouw, natuur en bos maximale kansen.

Om te bepalen waar welke functies in de toekomst kunnen ontwikkelen, voert de Vlaamse overheid in overleg met de betrokken actoren verschillende planningsprocessen in het buitengebied.
Zo lopen er op het grondgebied van Beerse momenteel twee planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos:
  • de afbakening van het buitengebied regio Neteland 
  • de afbakening voor het buitengebied regio Noorderkempen.
Hierin wordt bekeken in welke gebieden in de toekomst nog aan landbouw kan worden gedaan en waar er ruimte is voor natuurontwikkeling of nieuwe bossen.

Meer informatie hierover vind je terug op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek ‘planning’.