Naar inhoud

Kadasterplannen

Een kadastraal plan is een geografische voorstelling van het onroerend goed in zijn omgeving. Het wordt gebruikt om het onroerend goed te situeren en zicht te krijgen op aangrenzende percelen. Het kadaster heeft geen juridische waarde, maar het kan wel een vermoeden van eigendom geven als er geen enkel ander officieel document beschikbaar is.
Kadasterplannen kan je raadplegen bij de dienst stedenbouw of via deze link.

Wie is eigenaar?
Als je wil weten wie eigenaar is van een bepaald gebouw of een bepaald stuk grond, dienen wij je door te verwijzen naar de bevoegde gewestelijk dienst van het kadaster. Daar bezorgt men jou tegen een vergoeding een uittreksel uit de kadastrale legger of een uittreksel uit het kadastraal percelenplan.

Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat:

- De gegevens van de eigenaar
- Alle andere onroerende goederen die hij bezit binnen dezelfde kadastrale divisie
- Aard van het goed (appartement, villa, kantoor…)
- De sectie
- Het perceelnummer
- Bouwjaar
- Perceeloppervlakte
- Kadastraal inkomen

Gewestelijk Kadaster Antwerpen
Italiëlei 4 bus 10
2000 Antwerpen

Tel  0257 55 250
meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be