Naar inhoud

Plannen van aanleg

Een algemeen of bijzonder plan van aanleg (BPA) is een verfijning van het gewestplan of in sommige gevallen geeft het een afwijkende bestemming weer.

Op het grondgebied van Beerse zijn er vier goedgekeurde BPA’s:
  • BPA Janssen Pharmaceutica
  • BPA Metallo Chimique
  • BPA Rouwbergskens
  • BPA polyvalente hal Vlimmeren.
Je kan de BPA’s raadplegen bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.