Naar inhoud

Wijkwerking politie

De wijkwerking is de belangrijkste taak voor de lokale politiepost.De wijkagenten hebben 3 belangrijke doelstellingen:
> Het contact met de bevolking optimaliseren.
> Probleemoplossend werken en de zelfredzaamheid van de bevolking bevorderen.
> Signaalfunctie in alle richtingen.De wijkagent moet ervoor zorgen dat de juiste diensten verwittigd worden bij problemen.

Het is de bedoeling dat de wijkagent een vertrouwd gezicht wordt in zijn wijk en een aanspreekpunt is voor de bewoners.

Iedere wijk heeft een eigen wijkagent. Benieuwd wie jouw wijkagent is? Onderaan vind je een overzicht van alle straten met vermelding van de wijkagent.

De algemene leiding van de politiepost is in handen van commissaris Jef Verheyen
De onthaalbediendes Canters Nancy & Maes Carine vervolledigen het team.