Naar inhoud

Gespreksgroep voor Nabestaanden na Zelfdoding

Wanneer mensen door zelfdoding uit het leven stappen, blijven de nabestaanden vaak achter met een diepe leegte, intense emoties en vele vragen. Zij worstelen vaak met de 'waarom'-vraag, met schuldgevoelens, enzovoort.

De groep (10 avonden) is een plaats om daarover te spreken, mekaar te ondersteunen en (h)erkenning te vinden bij elkaar.

Elk jaar worden er twee gespreksgroepen gestart (één in het voorjaar en één in het najaar) die telkens bestaat uit maximum 8 nabestaanden. De Gespreksgroep Turnhout steunt volledig op vrijwilligerswerk (zowel van nabestaanden als van professionele therapeuten).

Voor informatie kan je terecht bij Mathy Paeshuyse en Geert Hulselmans - gsm 0473 75 97 51 - e-mail: nazelfdoding.turnhout@werkgroepverder.be - www.werkgroepverder.be of www.zelfdoding.be.