Naar inhoud

Overlijden

Een overlijden brengt heel wat emoties met zich mee. Je hoofd staat dan meestal niet naar het vele papierwerk. Daarom wordt dit vaak overgenomen door de begrafenisondernemer.
Wil je een overlijden echter zelf regelen, dan kan dat natuurlijk ook.
De aangifte van overlijden moet steeds gebeuren in de gemeente waar de persoon overleden is.

Mee te brengen documenten

  • overlijdensbewijs dat je meekrijgt van de geneesheer
  • identiteitskaart van de overledene
  • je eigen identiteitskaart
  • rijbewijs van de overledene (indien van toepassing)
  • trouwboekje (indien van toepassing)
  • attest van laatste wilsbeschikking

Begrafenis of crematie

Indien de overledene geen laatste wilsbeschikking had, kunnen de erfgenamen beslissen over de manier van begraven. De verschillende manieren van teraardebestelling vind je hier. Voor meer informatie kan je steeds terecht op de dienst burgerlijke stand.

Formaliteiten na het overlijden

  •  

Je identiteitskaart laten aanpassen op de dienst bevolking (niet meer nodig bij elektronische identiteitskaarten).

  • Het overlijden doorgeven aan instanties zoals pensioenkas, banken, ziekenfonds, huisvestingsmaatschappij, … .