Naar inhoud

Wijze van teraardebestelling

Je kan zelf beslissen wat er met je lichaam moet gebeuren na je overlijden.
Je gaat langs bij de dienst burgerzaken en schrijft daar eigenhandig je verklaring op.

Je hebt de keuze uit volgende verklaringen:

 • Begraving van het stoffelijk overschot
 • Crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • Crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
 • Crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • Crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • Crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • Crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Je hebt ook de keuze uit volgende uitvaartmogelijkheden:

 • Een uitvaartplechtigheid volgens de katholieke godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de protestantse godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de anglicaanse godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de orthodoxe godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de joodse godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de islamitische godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de vrijzinnige levensovertuiging
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de neutraal filosofische overtuiging.

Je zal steeds een ontvangstbewijs meekrijgen en je wil zal geregistreerd worden in het rijksregister.
Bij overlijden zal de begrafenisondernemer steeds controleren of er een verklaring werd afgelegd. Je kan deze verklaring altijd intrekken.

Aanvraag attesten, afschriften, uittreksels