Naar inhoud

Euthanasie

Door de technische vooruitgang worden veel mensenlevens verlengd. Niet iedereen wil dit echter.

Onder euthanasie wordt verstaan: ‘het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek’.

De wet op de euthanasie is reeds van kracht maar helaas de wet op de registratie ervan nog niet. Denk vooral goed na over je vertrouwenspersonen want zij zullen het voor je moeten opnemen van zodra je zelf niet meer in staat zou zijn je wens te uiten.

Je kan hiervoor een formulier invullen dat je kan afhalen op de burgerlijke stand, je kan dit boekje ook halen bij de apotheek, en ingevuld meenemen naar de dienst burgerlijke stand.

Let op! de dienst burgerlijke stand werkt op afspraak!