Naar inhoud

Nationaliteitskeuze

Ben je tussen de 18 en 22 jaar, dan kan je in bepaalde gevallen Belg worden door een verklaring van nationaliteitskeuze te ondertekenen.

Wie komt in aanmerking?

 • Het kind in België geboren.
 • Het kind in het buitenland geboren van wie een adoptiefouder op het moment van de verklaring van nationaliteitskeuze Belg is.
 • Het kind geboren in het buitenland dat vóór zijn zesde verjaardag tenminste één jaar in België gewoond heeft (hoofdverblijfplaats heeft gehad), samen met een persoon die over hem het wettelijk gezag uitoefende.
 • Het kind in het buitenland geboren uit een ouder (ook adoptiefouder) die Belg was op het ogenblik van de geboorte.

Voorwaarden voor bovenvernoemden

 • De Verklaring van Nationaliteitskeuze kan enkel afgelegd worden tussen 18 en 22 jaar. Ben je ouder, dan kan je hierop dus géén beroep meer doen.
 • De betrokkene moet in België gewoond hebben gedurende 12 maanden voor de verklaring.
 • Je moet ook in België gewoond hebben tussen je 14 en 18 jaar, ofwel gedurende minstens 9 jaar. Dit is niet zo als een van de ouders of adoptanten Belg was op het ogenblik van de geboorte.

Documenten

 • Originele geboorteakte
 • Bewijs van woonst met historiek van adressen
 • Bewijs van nationaliteit
 • Eventueel bewijs van nationaliteit van de Belgische ouder
 • Eventueel bewijs van adoptie
 • Kopie van het identiteitsbewijs

Procedure

 • Je legt zelf je verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente.
 • Een kopie wordt door de ambtenaar voor advies doorgezonden aan de rechtbank van eerste aanleg.
 • De procureur geeft een ontvangstmelding en vanaf deze dag heeft hij een maand tijd om advies te geven.
 • Komt er een positief advies of helemaal geen advies, dan wordt de verklaring overgeschreven en ben je Belg.
  Komt er een negatief advies, dan heb je 15 dagen tijd om je dossier aanhangig te maken bij de rechtbank en anders wordt je dossier automatisch omgevormd tot een naturalisatiedossier.