Naar inhoud

Wettelijke samenwoonst

Er bestaat een groot verschil tussen gewoon en wettelijk samenwonen. Dit heeft dan vooral betrekking op erfenis- en belastingskwesties. Je kan wettelijk samenwonen door een verklaring bij de burgerlijke stand of bij de notaris.
Als je daarna een verklaring teniet wil doen, dan doe je dit best samen want anders moet de andere persoon door een deurwaarder op de hoogte gebracht worden en deze kosten moeten uiteraard terugbetaald worden.

Bij de dienst burgerlijke stand

  1. De procedure is kosteloos.
  2. De procedure is beperkter dan bij de notaris.
  3. Je moet beiden meerderjarig en ongehuwd of uit de echt gescheiden zijn.
  4. Je moet samen langskomen om de verklaring te ondertekenen.
  5. Je kan dit ook nog doen als je reeds een contract bij de notaris hebt.

Bij de notaris

  1. De kostprijs is afhankelijk van notaris tot notaris.
  2. De eerste vraag om informatie is altijd gratis, het contract zelf moet je betalen.
  3. Als je meerdere zaken wil regelen zoals gezamenlijk inkomen, erfrecht, onroerende goederen, andere afspraken,… dan moet je zeker langs de notaris.