Naar inhoud

Erkenning ongeboren en geboren kinderen

Zowel ongeboren als reeds geboren kinderen kunnen erkend worden. De erkenning kan op verschillende tijdstippen gebeuren.

Ongeboren kind

De erkenning van een ongeboren kind kan gebeuren mits akkoord van de moeder. Het kind krijgt bij aangifte automatisch de naam van de vader.

  • Indien geen van beiden gehuwd zijn of reeds voldoende lang officieel gescheiden (langer dan 180 dagen), dan kan de erkenning gebeuren door samen langs te komen met de identiteitskaarten en een briefje van de geneesheer.
  • Indien één van beiden nog gehuwd is of niet voldoende lang uit de echt gescheiden is, dan moet er een speciale toelating gevraagd worden.
    Neem hiervoor tijdig contact op want echtscheidingen blijven soms langer uit dan verwacht.

Reeds geboren kind onder de 15 jaar

De erkenning van een reeds geboren kind onder de 15 jaar kan gebeuren indien het kind geen vader heeft in de geboorteakte en mits akkoord van de moeder. Bij deze procedure kan je kiezen of het kind de naam van de vader of moeder krijgt.

  • Je doet eerst de aangifte en enkele dagen of jaren daarna de erkenning: het kind krijgt eerst de naam van de moeder en na de erkenning kan je kiezen.
  • Je doet samen de aangifte en de erkenning. Het kind krijgt dan de naam van de vader.

Reeds geboren kind boven de 15 jaar

De erkenning van een reeds geboren kind boven de 15 jaar kan gebeuren indien het kind geen vader heeft in de geboorteakte en mits akkoord van de moeder en van het kind zelf.
Bij deze procedure kan je kiezen of het kind de naam van de vader of de moeder krijgt. Beide ouders en kind komen samen naar de dienst burgerlijke stand.