Naar inhoud

Erfrechtverklaring

Een verklaring van erfrecht tot € 743,68 vraag je aan bij de dienst onthaal.

Wat breng je mee:

  • trouwboekje van de overledene (voor een ongehuwde: trouwboekje van de ouders)
  • de adressen en het verwantschap van alle erfgenamen
  • in voorkomend geval: huwelijkscontract, akte van schenking onder de levenden of testament.

De overledene moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Beerse op het ogenblik van het overlijden.
Voor hogere bedragen of indien één van de mogelijke erfgenamen eveneens overleden is, moet je een 'akte van bekendheid' vragen bij het vredegerecht of de notaris.