Naar inhoud

Militiegetuigschrift

Dat attest kan je nodig hebben bij een sollicitatie of voor je pensioendossier.
Daaruit blijkt of en wanneer je legerdienst vervuld hebt. Het wordt altijd gratis afgeleverd.
Aan de hand van je identiteitskaart kan het attest afgeleverd worden bij de dienst burgerzaken - bureel 2. Je hoeft niet per se zelf langs te komen.

Als je niet altijd in Beerse gewoond hebt, is de informatie misschien niet in onze archieven aanwezig. Dan kan de informatie opgevraagd worden bij je militiegemeente (waar je ingeschreven stond op je 16de verjaardag) of bij het centrale stamboekregister .

Omdat de legerplicht is opgeschort, zitten alle documenten in het archief. Het terugvinden van de juiste informatie vergt wel wat tijd. Je zal dus enige tijd geduld moeten uitoefenen.