Naar inhoud

Huisnummering: toekenning en aflevering

Op de dienst bevolking worden de huisnummers toegekend.
Wanneer je een nieuwe woning bouwt, wil je wellicht je huisnummer kennen.
Kom dan met je liggingsplan langs bij de dienst bevolking - bureel 2.
Voor appartementen is het ook belangrijk dat een juiste indeling van busnummers gegeven wordt.