Naar inhoud

Adresveranderingen binnen de gemeente

Kies je ervoor om binnen Beerse van adres te veranderen, dan meld je dit binnen de 8 werkdagen na verhuis hetzij persoonlijk, hetzij via e-mail.
Je vermeldt hierbij alle personen die samen met jou verhuizen, mét rijksregisternummer.
Indien je bij iemand gaat wonen die reeds op het aangegeven adres woont, dan meld je dit ook.

Na deze aangifte krijg je bezoek van de politie die vaststelt of je effectief op dit adres woont. Deze dag is meteen ook de datum van inschrijving op je nieuw adres.

Je ontvangt van ons een uitnodiging waarna je je zo snel mogelijk aanbiedt om je identiteitskaart, eventueel inschrijvingsbewijs van je voertuig en eventueel trouwboekje te laten aanpassen.
Je identiteitskaart blijft geldig, je hebt hiervoor geen nieuwe kaart nodig, enkel voor de oude identiteitskaarten.

Aanvraag attesten, afschriften, uittreksels