Naar inhoud

Aankomst vanuit een andere Belgische gemeente

Kom je vanuit een andere gemeente en kies je voor Beerse als hoofdverblijfplaats dan moet je dat binnen de 8 werkdagen na verhuis hetzij persoonlijk, hetzij via e-mail melden. Je moet hierbij alle personen vermelden die samen met jou verhuizen, mét rijksregisternummer.
Ga je bij iemand wonen die al op het aangegeven adres woont, geef dit dan ook door.

Na deze aangifte krijg je bezoek van de politie die vaststelt of je effectief op dit adres woont. Die dag is dan meteen de datum van inschrijving in de gemeente.

Je ontvangt van ons een uitnodiging waarna je je zo snel mogelijk aanbiedt om je identiteitskaart, eventueel inschrijvingsbewijs van je voertuig en eventueel trouwboekje te laten aanpassen.

Aanvraag attesten, afschriften, uittreksels