Naar inhoud

Adresopzoekingen

Omwille van de wet op de privacy mag geen informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister aan derden worden doorgegeven.