Naar inhoud

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving. Zij staan jarenlang te verkommeren en trekken zwerfvuil en vandalisme aan. De gebouwen nemen ruimte in die niet gebruikt wordt. Ondertussen blijven we aan de randen van de steden steeds nieuwe gronden bebouwen. Er zijn betere manieren om met onze schaarse Vlaamse ruimte om te gaan.

De Vlaamse Regering heeft enkele maatregelen genomen waarmee zij een bijdrage wil leveren aan het voorkomen van leegstand en verwaarlozing van dit soort bedrijfsgebouwen. Die maatregelen spitsen zich toe op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten van minimaal 5 are. Door hun omvang zijn dat meestal belangrijke en herkenbare plekken, vooral in de stad.

Als de bedrijfsruimten leeg komen te staan moet de eigenaar een heffing betalen. Dat geld gebruikt de overheid om projecten te ondersteunen die ongebruikte bedrijfsgronden een nieuwe toekomst geven.

Meer info over heffing op leegstaande bedrijfsruimten vind je op http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/bedrijfsruimten/startpagina.html

Bezwaarschriften moeten aangetekend ingediend worden bij:

De Vlaamse Regering
Agentschap RO-Vlaanderen – Vernieuwingsfonds
Phoenix-gebouw
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 Brussel