Naar inhoud

Servitudewegen

Servitudewegen zijn ook privé-eigendom en geven meestal toegang naar achterliggende eigendommen. Ze mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar en door de eigenaars of gebruikers van percelen waarnaar ze toegang verlenen (bv. een landbouwer die toegang heeft naar een akker of weiland).

Betwistingen hierover zijn een burgerlijke zaak en kunnen behandeld worden door de vrederechter. Het gemeentebestuur heeft geen bevoegdheid om geschillen op dat vlak te regelen.