Naar inhoud

Gemeentewegen

Een overzicht van de gewestwegen vind je in het vorige menu.
De overige openbare wegen zijn gemeentewegen. Het onderhoud wordt verzorgd door de gemeente.
Defecten kan je melden bij de dienst openbare werken.