Naar inhoud

Gewestwegen

Er zijn twee gewestwegen op het grondgebied van Beerse:

  • De N132 (Gierle-Merksplas-Ravels) 
  • N12 (Antwerpen-Turnhout-Tilburg).

In het algemeen zijn het grotere verbindingswegen tussen steden en dorpen.
Het onderhoud valt onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.

Voor al je briefwisseling, opmerkingen of vragen kan je terecht bij De Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 -
2018 Antwerpen – tel. 03 224 68 11.

Meldingen over ongemakken, mankementen of knelpunten op de baan, zoals gebrekkige bewegwijzering of signalisatie, kapotte verlichting, putten, scheuren of andere schade aan de weg of het wegdek, etc... Ook potentieel gevaarlijke situaties, bv. door obstakels op de weg, kunt u melden op het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag vanaf 9 uur tot 19 uur) of via de website www.meldpuntwegen.be.