Naar inhoud

Herstellingen

foto herstellingen

Aan de wegeninfrastructuur, goten, boordstenen, voetpaden, groenvoorzieningen, signalisatie, … zullen links en rechts regelmatig herstellingen nodig zijn.
Onze personeelsleden geven dagelijks meldingen door van noodzakelijke herstellingen. Deze worden verzameld en er wordt een opdracht voor de buitendienst opgemaakt.
Hierbij worden ze ingedeeld naargelang de aard van het werk en de belangrijkheid.
Jaarlijks worden er op deze manier ongeveer 2.600 opdrachten afgewerkt.

Bepaalde opdrachten krijgen altijd voorrang omdat ze bijvoorbeeld tegen een bepaalde datum uitgevoerd moeten zijn. Ongeveer 33%, of zo’n 860 losse opdrachten per jaar worden zo afgehandeld.

Herstellingen die onmiddellijk of zo spoedig mogelijk actie vergen, bijvoorbeeld omwille van de veiligheid, krijgen voorrang. Dit betekent ongeveer 24% van het totaal of zo’n 620 opdrachten per jaar.

Al de rest, ongeveer 1.120 opdrachten per jaar, wordt stelselmatig ingepland naargelang de resterende werktijd.

Bovenop de losse meldingen blijven een reeks dagelijkse opdrachten (schilderwerk, snoeiwerk, goten vegen, reinigingen, …) jaar in jaar uit doorgaan. Je mag dan ook verwachten dat een klein herstel waarbij de veiligheid niet in het gedrang komt een tijdje op zich kan laten wachten.

Alle problemen, beschadigingen of defecten op het gemeentelijk openbaar domein kan je melden aan de dienst openbare werken.

Je kan dit telefonisch doen maar ook met het meldingsformulier.