Naar inhoud

Distelbestrijding

foto akkerdistel

Het arrest van de Raad van State Arrest nr. 237590 van 09/03/2017 vernietigt het besluit van de gouverneur inzake distelbestrijding.
De algemene verplichting om de bloei van 4 soorten distels te beletten komt te vervallen wegens het gebrek aan decretale rechtsgrond voor artikel 43 van het KB van 19 november 1987.
Ook het opleggen van algemene bestrijdingsmaatregelen aan derden om op hun terreinen distels te bestrijden is niet langer mogelijk.