Naar inhoud

Bermverhardingen

Als je de berm wenst te verharden, ben je verplicht om hiervoor een vergunning aan te vragen. Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met de dienst omgeving.
Let wel op! De meeste aanvragen worden geweigerd. Men streeft er immers naar om zoveel mogelijk regenwater in de ondergrond te laten dringen in plaats van het zo vlug mogelijk af te voeren via goten of grachten.

Paalt je eigendom aan een openbare weg en overweeg je om stenen of obstakels aan te brengen op de strook tussen de rijweg en je woning om het verkeer eraf te houden? Ga dan zeker na tot wie die strook behoort.
Als er een ongeval gebeurt omdat er bijvoorbeeld een voertuig tegen de door jou geplaatste stenen gereden is, dan kan de persoon die de stenen geplaatst heeft aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Een landmeter kan ervoor zorgen dat de juiste grenspalen van je eigendom geplaatst worden. Je kan ook eerst inlichtingen vragen bij de dienst omgeving.