Naar inhoud

Ongewenste gasten in je huis of tuin?

Pesticiden en biociden zijn niet altijd noodzakelijk. Er zijn voldoende alternatieven voor handen.

De gids ‘Ongewenste gasten in je huis of tuin?’ geeft enkele praktische tips om het ondoordacht gebruik van deze producten te vermijden en er - indien toch nodig - in alle veiligheid mee om te springen. U kan de gids hier https://www.health.belgium.be/nl/brochure-ongewenste-gasten-je-huis-tuin downloaden.

 Op de site van de provincie Antwerpen vindt u oplossingen voor algemeen voorkomende problemen met plant-en diersoorten in en om het huis. U kan de gids hier

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/loket-dieren-en-planten.html downloaden.

Heb je van zoogdieren of vogels overlast, dan kun je hier http://www.natuuralsgoedebuur.be/nl-BE/Welke%20soort terecht.

Dan zijn er ook nog enkele sites specifiek voor:

- de steenmarter: http://steenmarter.be/984/

- vleermuizen: https://www.ecopedia.be/pagina/help-een-vleermuis-huis

https://www.natuurpunt.be/pagina/weetjes-en-faqs-over-vleermuizen