Naar inhoud

Sabam, billijke vergoeding, ...

SABAM:

Info en aanvraag:
Luc Matheussen
Commercieel afgevaardigde Kempen
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
Gsm : 0474/86.00.34
Mail : luc.matheussen@sabam.be
Website
: www.sabam.be


Sabam heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren van alle auteursrechten. Zij vertegenwoordigt niet alleen componisten, maar ook tekstschrijvers, uitgevers, fotografen, kunstschilders, … .

Je bent verplicht om Sabam te betalen bij theater- of dansvoorstellingen, muziek op een fuif, gebruik van achtergrondmuziek bij bv eetfestijnen, optredens van groepen die aangesloten zjin bij Sabam en bij optredens van covergroepen.

Je moet geen Sabam betalen bij educatieve activiteiten, bij werken die niet meer beschermd zijn (+70 jaar oud), bij optredens van groepen die niet aangesloten zijn bij Sabam en eigen nummers spelen, muziek in huiselijke kring.

BILLIJKE VERGOEDING:

De Billijke Vergoeding (BV) is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten.

De BV is verschuldigd wanneer opgenomen muziek op een publiek toegankelijke plaats weergegeven wordt.

SEMU:

Kopiëren van bladmuziek en liedteksten kan enkel met de toestemming van de eigenaar, de auteursrechthebbende(n).

Ook activiteiten zoals het uitlenen of verhuren van bladmuziek, of het plaatsen van een liedtekst op je website of clubblad kan enkel indien de rechthebbende er toestemming voor gegeven heeft. Elke illegale kopie gaat natuurlijk ten koste van de inkomens van de componist, de tekstschrijver en de muziekuitgever.

Anderzijds hebben muziekbeoefenaars of muziekleraars soms echt behoefte aan het maken van een "kopietje" van een stuk bladmuziek of een liedjestekst. Dit is voortaan mogelijk door het verkrijgen van een regeling met SEMU.

De ontvangen vergoedingen hiervoor worden verdeeld onder de muziekuitgevers, die op hun beurt aan de componist en tekstschrijver hun aandeel bezorgen. Ook de muziekhandel vaart hier wel bij: voor iedereen is zeer duidelijk wat kan en wat niet kan. Aan de toepassing van de licentie wordt door de verantwoordelijken dan ook streng de hand gehouden.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

· Een covergroep zingt een lied van Willy Sommers: de organisator betaalt SABAM voor schrijvers van het lied.

· Een organisator speelt als achtergrondmuziek een lied van Willy Sommers: de organisator betaalt SABAM voor schrijvers van het lied en BV voor Willy en zijn producenten

· Een organisator draait op een feest het lied van Willy Sommers met als doel het aan te leren aan de hele zaal om het mee te zingen en te spelen, waarvoor hij ook de partituren nodig heeft: de organisator betaalt SABAM, BV en Semu voor de muziekuitgevers.