Naar inhoud

Welke tegemoetkomingen of toelagen zijn er?

In de gemeente Beerse worden er verschillende diftartoelages toegekend. Er is een toelage van 20 euro voorzien, die met het diftarsaldo worden verrekend. Had je bijvoorbeeld nog maar een tegoed van 20 euro op je diftarrekening staan dan wordt dat verhoogd naar 40 euro als je recht hebt op een toelage.

Ouders van kinderen die op 1 januari jonger zijn dan 3 jaar hoeven geen aanvraag in te dienen en ontvangen de toelage automatisch. Dat geldt ook voor erkende onthaalouders en personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming volgens de kruispuntendatabank.

Voor andere toelages moet een aanvraagformulier en een attest bezorgd worden aan de dienst burgerzaken:

  • mensen die om medische redenen meer afval hebben (door incontinentie, stomagebruik, nierdialyse) en daarom van een toelage kunnen genieten, gebruiken daarvoor het aanvraagformulier met medisch attest dat je onderaan kan downloaden. Het bovenste gedeelte van het formulier vul je als aanvrager zelf in, het onderste laat je invullen door de arts. Als die bevestigt dat de medische aandoening van blijvende aard is, hoef je niet langer elk jaar een nieuw attest in te dienen.

Aanvraagformulieren en attesten moeten bezorgd worden aan de dienst burgerzaken op het gemeentehuis, voor 31 maart. Aanvragen die nadien worden binnengebracht, kunnen pas in aanmerking genomen worden bij de betoelagingsronde van het volgende dienstjaar.