Naar inhoud

Wat kost dat en hoe verloopt de betaling?

Wat kost het?

De vaste kost vervangt de vroegere jaarlijkse gemeentebelasting voor huisvuil. Dat aanslagbiljet krijg je dus niet meer in je brievenbus. De jaarlijkse vaste kost van 36 of 48 euro wordt maandelijks afgerekend. Een misvatting hierover is dat de maandelijkse bijdrage de huurprijs van de containers zou zijn. Dit is dus niet het geval. 

Deze vaste kosten dienen voor het financieren van het ter beschikking stellen van de containers, de administratie van de diftargegevens, het omruilen van kapotte containers, de overige huis-aan-huis ophalingen die in onze gemeente gebeuren en de toegang tot het containerpark (jaarlijks betaalt de gemeente hiervoor immers per inwoner een bijdrage aan IOK Afvalbeheer die de uitbating van het recyclagepark doet). 

  • Als je alleen een restafvalcontainer neemt, betaal je 3 euro per maand. Het restafval kost 0,27 euro per kilo.
  • Neem je een restafvalcontainer en een GFT-container, dan betaal je 4 euro per maand. Het GFT-afval kost 0,15 euro per kilo.

Hoe verloopt de betaling?

Als diftar op jouw adres wordt geactiveerd, krijg je een betalingsuitnodiging. Dat is een soort van krediet dat je op jouw diftarrekening stort. Van dat voorschot worden dan jouw persoonlijke kosten afgetrokken: elke maand de vaste kosten van 3 of 4 euro en ook de kosten van elke kilo afval die je meegeeft. De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 50 euro.

Wanneer er nog maar 10 euro op je diftarrekening staat, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging om je rekening aan te vullen. Hoeveel je moet aanvullen, wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheden afval die je al hebt meegegeven. Bedoeling is dat je met dit bij te storten bedrag een heel jaar kan overbruggen. Wie weinig afval meegeeft zal dus niet zo’n hoog bedrag op zijn diftarrekening hebben als iemand die veel afval meegeeft.