Naar inhoud

Eerherstel

Heb je ooit een veroordeling opgelopen die niet automatisch uit je strafdossier gewist wordt, dan kan je na verloop van jaren eerherstel aanvragen.
De aanvraag moet gebeuren bij het parket door middel van een persoonlijk verzoekschrift.
Heb je een veroordeling en wil je weten of je in aanmerking zou kunnen komen voor eerherstel, dan kijken wij dit voor je na.
Opgelet! Als je in aanmerking komt voor eerherstel, dan wil dit nog niet zeggen dat je ook eerherstel zal krijgen. Dat hangt af van de bevoegde rechtbank.