Naar inhoud

Aangepaste bezoekregeling LDC en woonzorgcentrum

Bezoekje gepland aan een familielid in het woonzorg-, lokaal dienstencentrum of in de serviceflats? Volg dan de aangepaste bezoekregeling.

De regels voor bezoek in het LDC en wzc zijn opnieuw lichtjes aangepast.

De bezoekregeling in het woonzorg- en lokaal dienstencentrum is opnieuw lichtjes aangepast, nu Omikron zorgt voor een bijzonder snelle stijging van het aantal besmettingen. We sommen de belangrijkste regels voor je op:

?? Er is vrije toegang via de hoofdingang
?? Per kamer zijn slechts 2 bezoekers, die niet tot hetzelfde huishouden behoren, tegelijk toegelaten
?? Je draagt verplicht een wegwerpmondmasker van zodra je het gebouw betreedt en gedurende het hele bezoek, ook kinderen jonger dan 12 jaar!
?? Ontsmet je handen als je binnenkomt
?? Houd minstens 1,5m afstand van andere bewoners, bezoekers en personeel
?? Draag ook je mondmasker tijdens je bezoek op de kamer en houd afstand
?? Zorg voor een goede ventilatie tijdens je bezoek en zet bij voorkeur een raam open of op kiepstand
?? Als bezoeker kan je gebruik maken van het toilet in 'De Welkom'
?? Je kan elke dag in de cafetaria terecht van 13.30 tot 16.30 uur én op vertoon van je Covid Safe Ticket

Wanneer kan er geen bezoek komen?
?? Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de test of start van de symptomen minimum 10 dagen niet op bezoek komen.
?? Alle bezoekers (ongeacht hun vaccinatiestatus) kunnen na een hoogrisicocontact 10 dagen niet op bezoek komen.
?? Bezoekers die een laagrisicocontact hadden, worden gevraagd om hun bezoek bij voorkeur 10 dagen uit te stellen.
?? Is een bezoeker ziek (ook al is het een lichte verkoudheid), stelt hij/zij het bezoek uit.
?? Is de bezoeker op reis geweest in een rode of oranje zone? Dan volgt hij/zij de federale richtlijnen voor terugkerende reizigers. Stel bij voorkeur het bezoek 10 dagen uit.
?? Als een bewoner getest wordt, kan hij/zij tijdelijk geen bezoek ontvangen, tot het testresultaat gekend is

De serviceflats volgen de richtlijnen van de algemene samenleving. Je draagt er wel verplicht een mondmasker in de algemene ruimtes, gangen,…

𝑯𝒐𝒆 𝒋𝒆 𝑪𝒐𝒗𝒊𝒅 𝑺𝒂𝒇𝒆 𝑻𝒊𝒄𝒌𝒆𝒕 𝒂𝒂𝒏𝒗𝒓𝒂𝒈𝒆𝒏?
Volg de stappen omschreven op bit.ly/Covid-Safe-Ticket of vraag hulp bij je familie, vrienden, buren.
Ook het vrijwilligersteam van digidak staat op donderdagnamiddag voor je klaar tijdens de vrije inloopmomenten tussen 14 en 16 uur (Boudewijnstraat 8).

Datum van het bericht: donderdag 13 januari 2022
Huidig nieuwsoverzicht