Naar inhoud

Stap mee met de lichtjeswandeling tegen armoede op 16 oktober!

17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. Om de 34e Werelddag tegen Armoede ook in ons eigen dorp in de kijker te zetten, organiseert lokaal bestuur Beerse op 16 oktober een lichtjeswandeling in samenwerking met de solidariteitsraad, de kerkraad en vzw De Watertoren. Daarnaast roept het bestuur op om op 16 en 17 oktober een wit laken buiten te hangen, als symbool voor het ontsnappen uit armoede.

Stap op 16 oktober mee in de strijd tegen armoede

Want vergis je niet: elk jaar opnieuw treft armoede ook inwoners uit Beerse en Vlimmeren.
Kind & Gezin berekende in 2020 dat 11,7% van de 0-3-jarigen in Beerse opgroeit in kansarmoede. Dat cijfer lag vroeger veel lager. Sinds een jaar of 5 ligt dat percentage jammer genoeg veel hoger, maar is het verder wel stabiel gebleven.

Ontsnappen aan armoede is niet zo evident als je misschien wel denkt. Het is complex en mensen die ermee geconfronteerd worden, kunnen alle hulp gebruiken. Met onze acties willen we alle Beersenaren en Vlimmerenaren bewust maken van de ernst van de situatie. Tegelijk lanceren we een oproep om als vrijwilliger dat extra sprankeltje licht en hoop te zijn.  

Armoede is een zaak van iedereen. Er zijn niet alleen heel veel helpende handen nodig, deze schrijnende problematiek vraagt ook om een beleid dat rekening houdt met de mening van de burger, in het bijzonder die van de kwetsbare burger. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen er volwaardig bij kan horen.


Stap jij op 16 oktober mee in de strijd tegen armoede?

De lichtjeswandeling start om 18.30 uur aan het Huis van het Kind (Bisschopslaan 5) en eindigt omstreeks 21 uur in het lokaal dienstencentrum ‘De Ontmoeting’. In de week vóór 16 oktober ontvangt ieder adres in Beerse een envelop met daarin de flyer voor de wandeling, een kaarsje en een tekst over armoede.


Kan je niet meestappen?
Zet dan vanaf 18.30 uur een brandend kaarsje aan je raam of voordeur. Je bent uiteraard ook welkom om 21.00 uur in het lokaal dienstencentrum om mee te denken over de oprichting van een adviesstructuur van burgers die mee het armoedebeleid bepalen.

Op www.samenbuitengewoonbeerse.be/zorgzaambeerse vind je nog extra informatie.

Datum van het bericht: woensdag 13 oktober 2021
Huidig nieuwsoverzicht