Naar inhoud

Straatvinken: hoe gezond is het verkeer in jouw straat?

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Dat gebeurt via een speciale tel-tool of een papieren telformulier. Dit jaar gaat dat door op donderdag 20 mei van 17 tot 18 uur. Tel jij mee?

Tel jij mee op 20 mei?

Tijdens het telmoment noteer je gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door jouw straat passeren. Wetenschappers onderwerpen de resultaten vervolgens aan een analyse. Het telmoment vindt plaats tijdens de avondspits op een donderdagavond in mei. Daarnaast brengen de Straatvinken ook de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart over de manier waarop ze hun straat beleven.

Het Straatvinken burgerwetenschapsproject spruit voort uit de engagementen in het Toekomstverbond, het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen sloten voor de mobiliteit en de leefbaarheid in de Antwerpse regio. De ondertekenaars van het Toekomstverbond verbonden zich in maart 2017 tot ambitieuze doelstellingen.

Een belangrijk onderdeel daarvan is de drastische omslag naar een nieuwe mobiliteitsmix tegen 2030, een ‘modal split 50/50’. Dat betekent dat het aandeel autovervoer tegen dan afneemt van 70 procent nu tot maximaal 50 procent en het aandeel duurzame mobiliteit toeneemt van 30 procent tot minstens 50 procent.

Straatvinken is een samenwerking tussen de Ringland Academie, de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven.

Registeren voor het Straatvinken? Surf naar www.straatvinken.be/ik-tel-mee

Meer info? Kijk op www.straatvinken.be

Datum van het bericht: donderdag 20 mei 2021
Huidig nieuwsoverzicht