Naar inhoud

Plattelandssubsidies bieden antwoord op coronacrisis

Heb je een goed idee voor het versterken, vernieuwen of verduurzamen van jouw stukje platteland? En heb je veel zin om daar samen met anderen uitvoering aan te geven? Voor bewoners, ondernemers, organisaties en lokale besturen in de provincie Antwerpen zijn er verschillende subsidieprogramma’s platteland gefinancierd door de provincie, Europa en Vlaanderen. 

Plattelandssubsidies bieden antwoord op coronacrisis

De thema’s die de provincie Antwerpen uitzet voor de nieuwe projectoproep zijn open ruimte, lokale landbouw en veerkrachtige dorpen.

Lokale landbouw

Land- en tuinbouwers worden gestimuleerd om met verbredingsactiviteiten in dialoog te gaan met andere actoren in de samenleving. De mogelijkheden zijn talrijk: beleving op de boerderij, landbouweducatie, zorginitiatieven in een agrarische context … tot en met de rechtstreekse verkoop van hoeveproducten aan consumenten (korte keten). Ook innovatieve projecten rond energiebesparing en klimaatadaptatie zijn mogelijk.

Goed idee?

Wie aan alle voorwaarden voldoet en actief wil meewerken aan de uitbouw van een dynamisch buitengebied komt mogelijk in aanmerking voor een plattelandssubsidie, gefinancierd door de provincie, de Vlaamse overheid en de Europese Unie.

De eerste stap is heel eenvoudig. Je schrijft je idee bondig neer in een online formulier, dat je voor 27 april indient. Daarna bekijken de provinciale medewerkers voor welke subsidielijn je in aanmerking komt (Platteland Plus, Omgevingskwaliteit of LEADER) en welke verdere stappen je moet ondernemen.

Meer informatie

Datum van het bericht: maandag 12 april 2021
Huidig nieuwsoverzicht