Naar inhoud

Onze gemeente betaalt coronasubsidie uit aan verenigingen

Lokale besturen ontvangen extra financiële middelen om haar lokale verenigingen te ondersteunen.
Beerse krijgt bijna 207 000 euro uitgekeerd via het gemeentefond om sport-, cultuur-, jeugd- en wijkverenigingen een duwtje in de rug te geven.

Onze gemeente betaalt coronasubsidie uit aan verenigingen

Minister Jan Jambon besloot om de lokale besturen extra financiële middelen te geven om haar lokale
verenigingsleven te ondersteunen. Het lokaal bestuur vroeg aan de verschillende adviesraden die
overkoepelend zijn voor de sport-, cultuur-, jeugd- en wijkverenigingen hoe ze deze coronasubsidie best
kon verdelen. De werkgroep samengesteld uit alle fracties van de gemeenteraad, besprak het voorstel.

Op deze manier werden zowel de meerderheid als de oppositie intensief betrokken bij het opstellen van de reglementen. In de zomer van 2020 ontvingen alle erkende verenigingen een eerste schijf. Hiermee kregen ze alvast een financiële ondersteuning voor de extra en onverwachte kosten die zich toen al voordeden.


De gemeenteraad besliste om het resterende bedrag te verdelen aan verenigingen die in financiële
problemen kwamen door gemiste inkomsten en extra uitgaven. In het eerste kwartaal van 2021 konden
verenigingen daarvoor een subsidieaanvraag doen.

Midden april verdelen we over 24 verenigingen in totaal 120 000 euro. “Een zeer welkom duwtje in de rug” noemt Sonja Van Herck, penningmeester van Dansclub Beerse het. “Door corona zagen we heel wat inkomsten wegvallen, doordat bijvoorbeeld de optredens van de jeugddansers niet mochten doorgaan. We waren gelukkig dat onze jeugdwerking wel mocht opstarten, maar dat betekent natuurlijk wel dat de kosten daarvoor ook gewoon doorlopen. Dankzij deze subsidie helpt het lokaal bestuur ons het hoofd net boven water te houden, al zullen we toch ook ons spaarpotje moeten aanspreken.”


Een laatste schijf wordt uitbetaald om de extra kosten te dekken. Het gaat om een maximaal bedrag van
17 057,75 euro.

Meer informatie? Elle Verwaest - Clustercoördinator Ontspannen en Ontwikkelen – tel. 014 68 81 93 –
elle.verwaest@beerse.be 

Datum van het bericht: donderdag 01 april 2021
Huidig nieuwsoverzicht