Naar inhoud

Activiteiten verlengde paasvakantie geannuleerd, noodopvang voorzien

Door de nieuwe maatregelen die de overheid ons oplegt, zijn we genoodzaakt veranderingen door te voeren in onze normale werking voor de activiteiten tijdens de verlengde paasvakantie. 

Belangrijke mededeling i.v.m. activiteiten en sportkampen tijdens paasvakantie

De coronabesmettingen bij schoolkinderen stijgen. We moeten extra voorzichtig zijn zodat we samen de verdere verspreiding van corona de kop kunnen indrukken. Als Lokaal bestuur Beerse kiezen we voor de gezondheid van onze inwoners en willen we de vermenging van kinderen uit verschillende scholen beperken. Daarom beslisten we om het vakantieaanbod van IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang), Berenbende en Sport te annuleren. De inschrijving van je kind wordt geannuleerd, het betaalde inschrijvingsbedrag storten we automatisch terug op jouw rekening. 

Annulatie activiteiten 

Sportkampen, Berenbende- en buitenschoolse activiteiten worden opgeschort om de vermenging van de kinderen uit verschillende scholen zo veel mogelijk te verminderen. Het bedrag van de activiteiten en kampen wordt terug gestort op je rekening. Indien je opvang nodig hebt voor je kinderen, kan je terecht bij de noodopvang van IBO.

Tijdens de afkoelingsweek van 29 maart tot en met 4 april gaan de lessen van sportsnack, danslessen van B-Motion en de lessen van de zwemschool niet door. Er zal een terugbetaling of compensatie worden voorzien voor de gemiste lessen. 

Tijdens de paasvakantie worden zowel de sportkampen, Berenbende-activiteiten als de turbozwemlessen geannuleerd. Alle ingeschreven deelnemers worden via mail op de hoogte gebracht. 

Het zwembad blijft geopend. Door het wegvallen van de verschillende activiteiten zullen er extra uren voor het publiek aangeboden worden. Aangepaste openingsuren voor de komende 3 weken volgen zo snel mogelijk. Check dus zeker onze website of onze Facebook pagina voor extra informatie. 

Volwassen sporters (18+) kunnen enkel in openlucht in groepen van 4 (inclusief begeleider) sporten. Voor andere leeftijdscategorieën zijn er geen wijzigingen. 

Noodopvang IBO

Is jouw aanwezigheid op het werk vereist, dan kan je gebruik maken van ons noodopvang-initiatief.

De noodopvang wordt georganiseerd tijdens de verlengde paasvakantie van maandag 29 maart tot en met vrijdag 16 april van 7 tot 18 uur. 

Wie gebruik wil maken van de noodopvang, moet een werkgeversattest kunnen voorleggen dat aantoont dat je aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is. We geven hierbij voorrang aan kinderen van ouders met essentiële beroepen. 

De noodopvang wordt op de eigen school van je kind georganiseerd in kleine unieke bubbels van 10 kindjes. Uitzondering hierop is de noodopvang van 't Locomotiefje, die wordt in de Bereboot georganiseerd. In Vlimmeren vindt de opvang plaats bij de (B)engeltjes. Voor de kinderen van GIBLO is er een aparte regeling. Bij vragen neem je contact op met de directie van de school of met IBO.
Per school voorzien we minstens 1 kleuter- en lagere school-bubbel.

Inschrijven

Je kan nog tot en met dinsdag 30 maart 2021 inschrijven door een e-mail te sturen naar ibo@beerse.be met vermelding van de naam en school van je kind en de momenten waarop je opvang nodig hebt. 

We vragen om voor minstens 3 dagen per week in te schrijven. Kinderen die een hele week moeten komen, krijgen voorrang.

Tot en met donderdag 1 april 2021 kan je kosteloos annuleren, vanaf vrijdag 2 april 2021 kan je enkel nog met een doktersattest annuleren.

Aarzel niet om contact op te nemen als je bijkomende vragen hebt.

Datum van het bericht: vrijdag 26 maart 2021
Huidig nieuwsoverzicht