Naar inhoud

Huisstijl

logo beerseHerkenning in één oogopslag
Met onze huisstijl profileert de gemeente zich als een dynamisch open huis, zowel voor haar inwoners als voor haar bezoekers.

Logo's
In het algemeen logo zitten een aantal beelden verwerkt: enerzijds is er de verwijzing naar het plattegrond van een gemeente. Anderzijds zitten er elementen in die verwijzen naar chemie en wetenschap (pharmaceutische industrie).
Het geheel heeft een omringende vorm die aanduidt dat de gemeente een zorgende houding heeft binnen zijn grenzen en contact buiten de grenzen. Het logo vormt een fijn en dynamisch geheel. De kleuren versterken het jonge karakter.
De logo's van de buitendiensten worden geïntegreerd in de huisstijl en staan onder andere in de rechterbovenhoek van de website: bibliotheek-cultuur-sport.

De slagzin 'Buitengewoon Beerse'
De combinatie van de woorden ‘buiten’ en ‘gewoon’ kan dubbel gebruikt worden. Enerzijds willen we aantonen dat wonen in Beerse net iets meer heeft dan elders, dat het er aangenaam verblijven is.
Langs de andere kant wordt het woord ‘gewoon’ benadrukt, het feit dat we ons als gemeentebestuur op gelijke voet met de burger willen plaatsen, willen meegaan in zijn denk- en leefwereld.

Het wapenschild blijft bestaan.
Een wapenschild is eeuwig en zorgt voor het blijvend karakter.
Het wapenschild herinnert aan de overleveringen uit het verleden of aan geschiedkundige feiten die verbonden zijn aan het grondgebied van de gemeente Beerse. Het wapenschild wordt bijvoorbeeld nog altijd gebruikt voor de trouwboekjes.

Overzicht