Naar inhoud

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan de burgemeester of het schepencollege.

De gemeenteraad is bevoegd voor:

  • het controleren en goedkeuren van dossiers die opgesteld worden door de ambtenaren en het schepencollege
  • het benoemen van schepenen
  • het opstellen van reglementen
  • het toezicht houden op het OCMW
  • het vaststellen van de gemeentebegroting, de gemeenterekeningen en de gemeentebelastingen
  • het nemen van beslissingen over het (her)aanleggen van wegen en rioleringen
  • het behandelen van items opgelegd door de hogere overheid.

De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadsleden komen minstens 10 keer per jaar samen.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar wat betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. Enkel de besprekingen die over personen gaan, worden achter gesloten deuren gehouden tijdens een geheime zitting.
Belangrijk om weten is dat je de vergadering niet mag onderbreken. Je hebt wel de mogelijkheid om aan het einde van de vergadering vragen te stellen en opmerkingen te formuleren.