Naar inhoud

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad (IOE-A)

Onze gemeente is door Vlaanderen erkend als onroerenderfgoedgemeente. In het kader van die erkenning werd begin 2017 een intergemeentelijke adviesraad voor de opvolging van het beleidsdomein onroerend erfgoed opgericht. De raad zal als officieel adviesorgaan fungeren voor het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid.

 

Meer info over het doel en samenstelling kan je terugvinden op de website van Erfgoed Noorderkempen.