Naar inhoud

Dienst sport

Het volledige sport-vrijetijdsaanbod vind je op www.sportbeerse.be 

Contacteer de dienst sport en recreatie voor informatie over:

  • stimuleren sportgebeuren in Beerse en Vlimmeren
  • participatie van de inwoners aan sportieve activiteiten
  • allerhande bijkomende sportinformatie
  • voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid
  • het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur
  • de organisatie en ondersteuning van lokale en bovenlokale sportpromotionele activiteiten
  • de logistieke en administratieve ondersteuning aan sportraad en sportclubs


In samenwerking met de sportregio Noorderkempen, Bloso, ISB en andere externe partners wordt eveneens getracht bovenlokale projecten te realiseren in functie van de lokale behoeften.

Deze dienst van A tot Z