Naar inhoud

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het derde orgaan - naast het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn - is het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit orgaan heeft geen tegenhanger binnen het gemeentebestuur. 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt beslissingen over de individuele steun aan personen op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Denk bijvoorbeeld aan leeflonen, budgetbegeleiding, vluchtelingen, enzovoort. Daarnaast kan het comité ook advies geven aan de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW en kan het subcomités oprichten. Zo heeft Beerse een Bijzonder Comité Thuis- en Ouderenzorg dat onder meer beslissingen neemt over thuiszorg, het woonzorgcentrum en de serviceflats.

De voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is als schepen ook lid van het college. Hij heeft verder ook enkele aparte taken, zoals bijvoorbeeld de dringende steun aan dakloze personen.

In Beerse telt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst acht leden en een voorzitter. De leden werden voorgedragen en benoemd door de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad.

Omdat er beslissingen worden gemaakt over heel persoonlijke zaken, zijn de vergaderingen niet toegankelijk voor het publiek.