Naar inhoud

Dienst Stedenbouw

Dienst omgeving

Wil je onroerend goed kopen, bouwen of verbouwen?
Neem dan best eerst contact op met de dienst omgeving. We vertellen je voor welke werken je een vergunning moet aanvragen, hoe dat moet gebeuren en welke mogelijkheden er zijn of net níet zijn.

Daarnaast houdt de dienst zich ook bezig met ruimtelijke planning. De gemeente moet immers verschillende plannen opmaken waarop zij haar ruimtelijk beleid en vergunningverlening baseert.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente ontvoogd. Ontvoogde gemeenten kunnen zelfstandig de meeste stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen verlenen of weigeren.

  • Openbare onderzoeken en bezwaren, beslissingen en beroepen zijn digitaal te raadplagen via het omgevingsloket/publiek loket
  • Hier vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen.

De diensten van omgeving (stedenbouw, milieu en mobiliteit) werken volledig op afspraak. Het maken van een afspraak is mogelijk via mail of telefonisch.

Deze dienst van A tot Z