Naar inhoud

Lokaal bestuur Beerse

Heilaarstraat 6
2340 Beerse
tel. 014 61 19 71
fax 014 61 81 85
e-mail: info@beerse.be
ondernemingsnummer 0207.505.764 (niet btw-plichtig)

Openingsuren*

maandag: 9 - 12 uur &  17.30 - 20 uur
dinsdag: 9 - 12 uur
woensdag: 9 - 12 uur & 13 - 15 uur*
donderdag: 9 - 12 uur
vrijdag: 9 - 12 uur

Omwille van coronamaatregelen werken we enkel op afspraak.
Bel ons om jouw afspraak te regelen.

TIP : Heel wat zaken kan je digitaal regelen. 


Burgerzaken

onthaal
vuilniszakken, anti-reclamestickers, landbouwtelling, visvergunning, leurkaarten
bevolking
een adreswijziging, een huisnummer, een identiteitsbewijs, een reistoestemming voor minderjarigen, een rijbewijs,verschillende attesten, verkiezingen, het wettigen van documenten, het wettigen van handtekening/eensluidend verklaren van documenten, internationaal paspoort.
burgerlijke stand
geboorte, adoptie, erkenning, huwelijk of samenwoonst, echtscheiding, overlijden, stamboomonderzoek, uittreksels van akten, het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, overlijden
strafregister
centraal strafregisternummer, eerherstel, uittreksel uit het strafregister, getuigschriften, attesten
vreemdelingenzaken
aankomstverklaring, adresverandering niet-Belgen, arbeids- of beroepskaart, asielprocedure, BuitengewoonD Beerse, buitenlandse rijbewijzen, identiteitskaarten/verblijfsvergunningen, inburgeringsbeleid, openbaar veiligheidsnummer, regularisatie, stemrecht niet-Belgen, tenlastennemingen, terugkeervisum, visum

tel. 014 61 19 71
e-mail: burgerzaken@beerse.be
IBO – Initiatief Buitenschoolse Opvang

opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Beerse wonen of naar school gaan

tel. 014 62 46 50
e-mail: ibo@beerse.be

 

Wonen Stadsregio Turnhout

premies en fiscale voordelen over (ver)bouwen, (ver)kopen en (ver)huren; informatie en begeleiding rond huren/verhuren en huurcontracten; bemiddeling in geschillen tussen huurder en verhuurder; kwaliteit en veiligheid van woningen; sociaal wonen; duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen; levenslang en aanpasbaar wonen

tel. 014 44 33 95
e-mail: wonen@stadsregioturnhout.be

openingsuren: iedere maandag van 9 tot 12.30 uur. Elke eerste maandag van de maand ook van 17.30 tot 20 uur.


de Loods

Dennenlaan 1
tel. 014 60 06 40

openbare werken
banken, begraafplaatsen, bermen, bladvangers, boordstenen (verlagen opritten), bouwlijn, controle openbaar domein, distelbestrijding, dode dieren, grachten en waterlopen, groenvoorzieningen, herstellingen, nutsmaatschappijen, schade openbaar domein, ratten, riolering, speelpleinen, wegen

tel. 014 60 06 40
e-mail: openbarewerken@beerse.be
 

milieu en duurzaamheid - dienst omgeving
afval, diftar, milieuvergunningen, subsidies , leefmilieu, milieuraad, premies

tel. 014 62 25 87
e-mail: milieu@beerse.be
 

mobiliteit - dienst omgeving
afsluiten straten, signalisatievergunningen, terrasvergunningen, mobiliteitsplan, parkeergelegenheid

tel. 014 62 25 87
e-mail: mobiliteit@beerse.be

stedenbouw - dienst omgeving
controle openbaar domein, toegankelijkheid, GECORO, ruimtelijke planning, verkavelingen, vergunningen, wonen

tel. 014 62 25 87
e-mail: omgeving@beerse.be 
 


VAART

tel. 014 60 07 70
e-mail: vaart@beerse.be


Gemeenschapscentrum 't Heilaar
Heilaarstraat 35
tel. 014 60 07 70
e-mail: cultuur@beerse.be
Klik hier voor de openingsuren van GC 't Heilaar

Openbare Bibliotheek Beerse
Heilaarstraat 6
tel. 014 61 56 15
e-mail: bibliotheek@beerse.be
Klik hier voor de openingsuren van de bibliotheek

Uitleenpost Vlimmeren - Heidijk 1

cultuur
cultuurbeleid, programma GC ’t Heilaar, uitstappen, evenementen, projecten, gemeentelijke lokalen, musea, uitleendienst GC ’t Heilaar, culturele verenigingen

jeugd
jeugdbeleid, jeugdverenigingen, Roefel, Berenbende, jeugdraad, Speelstraat,  jeugdprogramma bib, schoolvoorstellingen

toerisme
Toerisme Beerse vzw, Beerse Vlierke, bezienswaardigheden, evenementen, fietsen, logies, folders, wandelen

markten en kermissen
wekelijkse markt, jaar- en avondmarkten, kermissen, wijk- en buurtwerking

uitleendienst
uitlenen van materialen aan erkende verenigingen en organisaties van Beerse
Sportcentrum 't Beerke

Rerum Novarumlaan 31
tel. 014 61 47 24
fax 014 61 45 84

sport
sportbeleid, gemeentelijke sportinfrastructuur, sportverenigingen, sportactiviteiten, sportraad


tel. 014 61 47 24
e-mail: sport@beerse.be
Sociaal huis

Gasthuisstraat 49
tel. 014 60 09 60
e-mail: onthaal.sociaalhuis@beerse.be 


sociale dienst

tel. 014 600 960
e-mail: onthaal.sociaalhuis@beerse.be

personeel 
vacatures, aanwervingen, personeelsdossiers, onderwijs

tel. 014 62 27 60
e-mail: personeel@beerse.be

secretariaat
gemeenteraad, archief, briefwisseling, eretekens, aanvragen evenementen/activiteiten, recepties, reclame maken, taxidienst, tombola’s, trofeeën

tel. 014 62 25 96
e-mail: secretariaat@beerse.be 

financiën
gemeentelijk budget, belastingen en retributies, ondernemingen, toelagen en subsidies

tel. 014 62 29 76
e-mail: financien@beerse.be

communicatie
gemeentelijke publicaties (nieuwsbrief Beerse BinnensteBuiten in ’t Kort, magazine Beers MagàZien), huisstijl, website, sociale media, perscontacten

tel. 014 62 27 62
e-mail: communicatie@beerse.be


Lokaal Dienstencentrum

Boudewijnstraat 10
tel. 014 60 05 40

e-mail: onthaal.dienstencentrum@beerse.be

Team Thuis- en Ouderenzorg (TOZ) 

gezinszorg, poetsdienst, warme maaltijden, minder mobielen centrale (MMC), sociale dienst woonzorgcentrum (= rustoord) & serviceflats, seniorenzorg in het algemeen

tel. 014 60 05 40

Weet je nog steeds niet waar je terecht kan? Wij verwijzen je graag door naar de juiste dienst via tel. 014 61 19 71. 

 


>
>
>