Naar inhoud

8. Child Focus

logo Child Focus

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam Child Focus. Het is een stichting van openbaar nut.

Sinds 1998 stelt de Stichting zeven dagen op zeven en 24 uur op 24, zowel op nationaal als op internationaal vlak, alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan.

Om een verdwijning, een ontvoering of seksueel misbruik te melden, volstaat één noodnummer, het nummer 116000.
Het noodnummer is gratis, garandeert de aninimiteit en is 24/7 bereikbaar.

Mensen die kinderpornografisch materiaal op internet vinden, kunnen dit anoniem melden op het burgerlijk meldpunt stopchildporno.be