Naar inhoud

Digitaal loket

Meer informatie

Wijze van teraardebestelling


Ik ondergetekende,

Naam*
Voorna(a)m(en)*
Rijksregisternummer*
Geef het rijksregisternummer in zonder leestekens, bv. 01234567890
Adres*  2340 Beerse


verklaar aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Beerse volgende wijze van teraardebestelling te kiezen:

begraving van het stoffelijk overschot
crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee (mits toelating van de eigenaar van het perceel)
crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats (mits toelating van de eigenaar van het perceel)
crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
Uitvaartplechtigheid volgens


De inhoud van deze verklaring - die ik geheel vrijwillig afleg - vormt mijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling.

Opgemaakt te Beerse,

de (dd/mm/jjjj)*
* = Verplicht in te vullen!
print het formulier vooraleer het te versturen print het formulier vooraleer het te versturen 

Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen!
E-mailadres*  
    

Met dit formulier kan je de gewenste wijze van teraardebestelling meedelen aan de gemeente.