Naar inhoud

Digitaal loket

Verkopen, verstrekken of schenken van gegiste en/of sterke dranken voor café of marktkraam

 Gegevens uitbater    
     
Naam*:    
Straat*:    
Huisnummer*:    
Postcode + gemeente*:    
Telefoonnummer/gsm*:    
     
Gegevens drankgelegenheid:    
     
Bestemming*:    
Duid je keuze aan met een 'x'.    
  café   
  rondreizend marktkraam  
     
Naam zaak*:  
Straat*:  
Huisnummer*:  
Postcode + gemeente*:  
Oppervlakte zaak in m2*:  
Ondernemingsnummer*:  
     
Juridische vorm    
Duid je keuze aan met een 'x'.    
     
eenmanszaak  
vzw  
bvba  
feitelijke vereniging  
nv  
andere  
     
Ik wil volgende dranken in de zaak aanbieden:  
Duid je keuze aan met een 'x'.  
     
uitsluitend gegiste dranken (bieren, wijnen)  
uitsluitend sterke dranken (+22°)  
zowel gegiste als sterke dranken  
     
Ik bezorg volgende stukken aan het lokaal bestuur Beerse tav de dienst secretariaat - Heilaarstraat 6 - 2340 Beerse
e-mail: secretariaat@beerse.be:  
 
Duid je keuze aan met een 'x'.  
     
Afschrift polis verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij brand of ontploffing.  
Lijst met namen en adressen van personen die zullen deelnemen aan de uitbating en het moraliteitsattest van deze personen indien zij in een andere gemeente wonen.  


* = Verplicht in te vullen!
print het formulier vooraleer het te versturen print het formulier vooraleer het te versturen 

Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen!
E-mailadres*