Naar inhoud

Digitaal loket

Meer informatie

Beroepswijziging


Het rijksregisternummer kan je vinden rechtsbovenaan op de SIS-kaart.
Rijksregisternummer betrokkene*:
Geef het rijksregisternummer in zonder leestekens, bv. 01234567890
Naam*:
Voornaam*:
 
Beroepsinformatie:
Datum beroepswijziging (dd/mm/jjjj)*:
Vorig beroep*:
Huidig beroep*:
Sociale categorie*:
* = Verplicht in te vullen!
print het formulier vooraleer het te versturen print het formulier vooraleer het te versturen 

Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen!
E-mailadres*  
    

Nuttige informatie

Als u voor het eerst een beroep uitoefent, of van beroep verandert,
moet u dat verplicht persoonlijk komen aangeven bij de Bevolkingsdienst.

Welke informatie moet ik dan juist verschaffen?

  • De informatie betreffende het beroep in de Bevolkingsregisters omvat de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput, zonder vermelding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of mandaat.
  • Er dient onderstreept dat het houden van een bepaald diploma geen beroep is.
  • Deze informatie kan aangevuld worden door de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student).
  • Het beroep van een personeelslid van de openbare sector kan beperkt worden tot de volgende vermelding : ambtenaar, beroepsmilitair, ...
  • De eretitel van een voorheen uitgeoefend ambt wordt niet meer vermeld.